👑 Lokalny twórca


Założyciel projektu: sefinek24
Administrator strony Internetowej: sefinek24
Administrator baz danych oraz serwera: sefinek24

✨ Inni twórcy


Photo by Juskteez Vu on Unsplash
Photo by Nathan Anderson on Unsplash
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Music icons created by Uniconlabs - Flaticon
User icons created by Freepik - Flaticon
Security icons created by Freepik - Flaticon
Server icons created by Freepik - Flaticon
Support icons created by srip - Flaticon
Update icons created by Freepik - Flaticon
Pie chart icons created by Pixel perfect - Flaticon
Obrazy lub ikony użyte w bocie