Komenda o nazwie wspomnienie

/wspomnienie <osoba>

Kategoria: obrazy

Uprawnienia użytkownika: Załączanie plików
Permisje bota: Brak
Globalne użycia: 0

Krótki opis działania komendy
Wspomnij użytkownika na zdjęciu.