Komenda o nazwie warny

/warny

Kategoria: moderacja

Uprawnienia użytkownika: Brak
Permisje bota: Brak
Globalne użycia: 0

Krótki opis działania komendy
Sprawdź listę ostrzeżeń danego użytkownika