Komenda o nazwie warn

/warn

Kategoria: moderacja

Uprawnienia użytkownika: Zarządzanie wiadomościami
Permisje bota: Brak
Globalne użycia: 3

Krótki opis działania komendy
Ostrzeż użytkownika na serwerze.