Komenda o nazwie tts

/tts <tekst>

Kategoria: 4fun

Uprawnienia użytkownika: Załączanie plików
Permisje bota: Brak
Globalne użycia: 8

Krótki opis działania komendy
Twój podany tekst zostanie zapisany do pliku MP3 następnie wysłany do Ciebie.