Komenda o nazwie serwerinfo

/serwerinfo

Kategoria: inne

Uprawnienia użytkownika: Brak
Permisje bota: Brak
Globalne użycia: 3

Krótki opis działania komendy
Informacje związane z tym serwerem.