Komenda o nazwie ryba

/ryba

Kategoria: 4fun

Uprawnienia użytkownika: Załączanie plików
Permisje bota: Brak
Globalne użycia: 3

Krótki opis działania komendy
Wysyła losowe zdjęcia ryb.