Komenda o nazwie ptak

/ptak

Kategoria: 4fun

Uprawnienia użytkownika: Załączanie plików
Permisje bota: Brak
Globalne użycia: 2

Krótki opis działania komendy
Wysyła losowe zdjęcia ptaków.