Komenda o nazwie pomoc

/pomoc <info>

Kategoria: inne

Uprawnienia użytkownika: Brak
Permisje bota: Brak
Globalne użycia: 7

Krótki opis działania komendy
To polecenie ukazuje wszystkie komendy bota oraz inne informacje.