Komenda o nazwie normalizuj

/normalizuj <zdjęcie>

Kategoria: filtry

Uprawnienia użytkownika: Załączanie plików
Permisje bota: Brak
Globalne użycia: 1

Krótki opis działania komendy
Znormalizuj kolory na obrazie.