Komenda o nazwie moje-warny

/moje-warny

Kategoria: inne

Uprawnienia użytkownika: Brak
Permisje bota: Brak
Globalne użycia: 0

Krótki opis działania komendy
Sprawdź swoją listę ostrzeżeń na serwerze.