Komenda o nazwie kot

/kot

Kategoria: 4fun

Uprawnienia użytkownika: Załączanie plików
Permisje bota: Brak
Globalne użycia: 11

Krótki opis działania komendy
Wysyła losowe zdjęcia kotów.