Komenda o nazwie kontrast

/kontrast <zdjęcie> [siła]

Kategoria: filtry

Uprawnienia użytkownika: Załączanie plików
Permisje bota: Brak
Globalne użycia: 1

Krótki opis działania komendy
Zmienia kontrast obrazu.