Komenda o nazwie kod-binarny

/kod-binarny <tekst>

Kategoria: 4fun

Uprawnienia użytkownika: Brak
Permisje bota: Brak
Globalne użycia: 0

Krótki opis działania komendy
Tłumacz kodu binarnego na tekst i odwrotnie.