Komenda o nazwie klask

/klask <tekst>

Kategoria: 4fun

Uprawnienia użytkownika: Brak
Permisje bota: Brak
Globalne użycia: 0

Krótki opis działania komendy
Dodaje emoji 👏 pomiędzy spacjami i nie tylko.

Dodatkowe uwagi lub informacje
Obecny limit znaków wynosi 1512. Informujemy również, że wprowadzenie znaku małpy do pola „tekst” nie jest dozwolone.