Komenda o nazwie kick

/kick

Kategoria: moderacja

Uprawnienia użytkownika: Wyrzucanie członków
Permisje bota: Wyrzucanie członków
Globalne użycia: 3

Krótki opis działania komendy
Wyrzuć użytkownika na serwerze.