Komenda o nazwie kannagen

/kannagen <tekst>

Kategoria: anime

Uprawnienia użytkownika: Załączanie plików
Permisje bota: Brak
Globalne użycia: 0

Krótki opis działania komendy
Kanna trzymająca kartkę papieru z wpisanym przez Ciebie tekstem.