Komenda o nazwie kanna

/kanna

Kategoria: anime

Uprawnienia użytkownika: Załączanie plików
Permisje bota: Brak
Globalne użycia: 0

Krótki opis działania komendy
Zdjęcia z Kanną Kamui.