Komenda o nazwie graczinfo

/graczinfo [osoba]

Kategoria: inne

Uprawnienia użytkownika: Brak
Permisje bota: Brak
Globalne użycia: 1

Krótki opis działania komendy
Informacje na temat wyznaczonego użytkownika.