Komenda o nazwie figfont

/figfont <wiadomość/plik/pomoc>

Kategoria: 4fun

Uprawnienia użytkownika: Brak
Permisje bota: Brak
Globalne użycia: 0

Krótki opis działania komendy
Generator tekstów artystycznych ASCII.

Dodatkowe uwagi lub informacje
To polecenie nie obsługuje polskich znaków. Czcionki są dostępne do wglądu na naszej stronie: https://noel.sefinek.net/fig-font