Komenda o nazwie awooify

/awooify <osoba>

Kategoria: anime

Uprawnienia użytkownika: Załączanie plików
Permisje bota: Brak
Globalne użycia: 0

Krótki opis działania komendy
Awatar wyznaczonego użytkownika jako głowa anime dziewczynki.