Komenda o nazwie 8ball

/8ball <pytanie>

Kategoria: 4fun

Uprawnienia użytkownika: Brak
Permisje bota: Brak
Globalne użycia: 4

Krótki opis działania komendy
Magiczna kula odpowiadająca losowo na jakiekolwiek pytanie użytkownika.

Dodatkowe uwagi lub informacje
Pamiętaj, że bot tylko wysyła losowe odpowiedzi! Nie bierz ich na poważnie. Podane przez użytkownika zdanie powinno być w formie pytającej.